Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Бюджет

Прикачени документи

Информация за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.
Бюджет - 2018г.
Изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода 01.01.2019- 30.06.2019г.
Бюджет към 30.09.2019г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода 01.01.2019- 31.12.2019г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода 01.01.2020г. - 31.03.2020г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2020г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2020г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2020г.
Бюджет 2020г.
Бюджет 2021г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет от 01.01.2021- 31.03.2021 г.
Публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства за второ тримесечие на 2021 година
Информация за изпълнението на бюджета -01.01.2021г.-30.09.2021г.
Информация за изпълнението на бюджета -01.01.2021г.-31.12.2021г.
Информация за изпълнението на бюджета 01.01.2022 г.-31.03.2022 г.
Информация за изпълнението на бюджета 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.
Информация за изпълнението на бюджета 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.
Информация за изпълнението на бюджета 01.01.2022 г. - 30.12.2022 г.
Информация за изпълнението на бюджета 01.01.2023 г.-31.03.2023 г.
Информация за изпълнението на бюджета 01.01.2023 г. -30.06.2023 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2023г.
Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.
Бюджет 2024г.
Изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.