Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

За училището

   НУ „Единство” град Плевен е създадено през 1897г. с финансовата помощ на  Ламби  Петров, който внесъл в общината средства, с които да се направи народополезно дело и така започнал строежа на училището.

 

   През 1905година били построени 3 учебни стаи .Отварят се 3 отделения .Към училището има и  клон  в Димитракевата къща с две отделения , които в следващите години се помещават във Владевата и Тодоракевата  къща. На  25.08.1910 година започва строежа на второто крило на училището с 3 учебни стаи. През учебната 1911/1912 година училището е обзаведено с нови чинове и дъски.Броят на учениците е 285. През следващите години, поради войните, училището за кратки периоди служи за склад, работилница, място за живеене и болница на военни части.

 

   През учебната  1926/27 година, се слага началото на фонд за безплатни закуски и обеди на бедните ученици със собствени средства: от концерти, коледуване, лазаруване. На 24 май 1930 година с участието на родителско – учителско сдружение при училището се издава вестник „Родителско- учителска мисъл”. През 1934/35 година една от стаите се отстъпва на частно училище, което впоследствие  става общинско. От 1941 година в училището има и детска градина.

 

   През годините са реализирани дейности за подобряване на МТБ в училището.Днес разполагаме с богата материална база, която осигурява    съвременно обучение по всички изучавани учебни предмети, обучение по информационни технологии, целодневни занимания и занимания по интереси. С цел модернизиране на образователната дейност учителите се включват  в ефективни модули за квалификация.Училището участва в разработването и реализирането на проекти на училищно, регионално, национално и международно ниво.

 

   Богата и разнообразна е извънкласната и извънучилищната дейност.Учениците участват и печелят много награди от математически състезания, турнири, конкурси за литературно творчество и рисунка, изложби.

За училището
Прием и обучение
Проекти
Програма