Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Ръководство и администрация

  • Директор – Диана Димитрова
  • Главен счетоводител – Анатолий Асенов
  • ЗАС – Тоня Янкова

Обслужващ персонал:

  • Валентин Тодоров
  • Анелия Парашкевова