Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен

Преподаватели

  • 1 а клас - Емилия Вълова

  • 2 а клас - Стелиян Петров

  • 3 а клас - Мариция Козарска

  • 3 б клас - Юлия Кълбова

  • 4 а клас - Людмила Йотова

  • 4 б клас - Веселка Гъркова

Учител Английски език - Наташа Тодорова - старши учител

 

Учители в група за целодневна организация на учебния ден 

  • 1 клас - Маргарита Баткова

  • 2 клас - Велимира Здравкова

  • 3 клас - Антония Георгиева

  • 4 клас - Ирена Петкова