Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Преподаватели

  • Мариция Козарска- 1 а клас ;

  • Юлия Кълбова- 1 б клас;

  • Людмила Йотова - 2 а клас;

  • Веселка Гъркова- 2 б клас;

  • Емилия Вълова - 3 а клас;

  • Стелиян Петров - 4 а клас.

Учител Английски език - Наташа Тодорова - старши учител