Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен

Преподаватели

 •  1 а клас - Стелиян Петров

 •  2 а клас - Мариция Козарска

 •  2 б клас - Юлия Кълбова

 •  3 а клас - Людмила Йотова

 •  3 б клас - Веселка Гъркова

 •  4 а клас - Емилия Вълова

 •  4 б клас - Маргарита Баткова

Учител Английски език - Наташа Тодорова - старши учител

 

Учители в група за целодневна организация на учебния ден 

 • 1 клас - Велимира Здравкова

 • 2 клас - Антония Георгиева

 • 3 клас - Диляна Христова

 • 4 клас - Ирена Петкова