Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен

Преподаватели

  • 1а клас - Людмила Йотова       

  • 1б клас - Веселка Гъркова

  • 2а клас - Емилия Вълова 

  • 3а клас - Стелиян Петров 

  • 4а клас - Мариция Козарска 

  • 4б клас - Юлия Кълбова

Учител Английски език - Наташа Тодорова - старши учител