Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Преподаватели

  • Стелиян Петров - 1 а клас;

  • Маргарита Баткова - 1 б клас;

  • Мариция Козарска - 2 а клас;

  • Юлия Кълбова - 2 б клас;

  • Людмила Йотова - 3 а клас;

  • Веселка Гъркова - 3 б клас;

  • Емилия Вълова - 4 клас.

Учител Английски език - Наташа Тодорова - старши учител