Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Училищен екип

  • Директор – Диана Димитрова
  • Главен счетоводител – Анатолий Асенов 
  • ЗАС – Тоня Янкова 

Обслужващ персонал:

  • Валентин Тодоров
  • Анелия Парашкевова
За училището
Прием и обучение
Проекти
Програма