Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Програма

Забележка:   

          1. Спазен е чл.6 т. 1от Наредба № 10 от 19.06.2014 год. за Здравните изисквания и спазване на седмичните учебни разписания при целодневна организация на учебния ден. Задължителните часове ще се провеждат до обяд, а самоподготовките, дейностите по интереси и спорт и организиран отдих  за учениците от І , ІІІ и ІV клас ще се провеждат след обядот 12.15 часа до17.10 часа, като последните два учебни часа  не се провежда самоподготовка.

                 За учениците от ІІІ и ІV клас е осигурена една група ПИГ, в която самоподготовките, дейностите по интереси и спорт и организиран отдих ще се провеждат след обяд, а задължителните урочни дейности – преди  обяд.

                  Съгласно чл.6 т. 2 са осигурени не по-малко от 30 минути за обедно хранене на учениците и 30 минути за организиран отдих във времето  от Наредба № 10 от 19.06.2014 год. за Здравните изисквания и спазване на седмичните учебни разписания. 

 

          2. Допълнителният час по ФВС ще се провежда съгласно график, утвърден от директора със Заповед № РД 16 -149 от 13.01.2015 год., както следва:

                   І-а клас – сряда от 11.10 часа до 11.45 часа

                   І-б клас – четвъртък от 11.10 часа до 11.45 часа

                   ІІ-а клас – понеделник от 16.55 часа до 17.30 часа

                   ІІ-б клас – вторник от 16.10 часа до 16.45 часа

                   ІІІ клас – сряда  от 12.20 часа до 13.00 часа

                   ІV клас – сряда от 12.20 часа до 13.00 часа

 

Паралелки - 8                          І учебна смяна – І , ІІІ и ІV клас- начало 8.00 ч.

Ученици – 171                          ІІ учебна смяна – ІІ клас - начало 13.00 ч.

За училището
Прием и обучение
Проекти
Програма