Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Проекти

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО  НУ „ЕДИНСТВО” РАБОТИ:

 • Проект по  Оперативна програма „Регионално развитие” и благоустройството по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ чрез открита процедура за конкретен подбор на проекти с определен срок за подаване на предложения.

Проекта е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

     Основни дейности, които са изпълнени :топлоизолация на стени и покрив, нова дограма – прозорци и врати, подмяна на осветителни тела и отоплителна инсталация. Училището ще получи енергиен сертификат и ще бъде една от първите сгради в града с такъв сертификат.

      Реализация на проекта – лято 2012г.;

 • Проект „Училището – желана територия за учениците”, модул”Ритуализация на училищния живот”.Изработване на униформа или елементи на униформа.За всеки ученик от училището са изработени блузон с качулка с логото на училището и тениска с къс ръкав с логото на училището.
 • Национална програма”Оптимизация на училищната мрежа”, Мярка”Без свободен час”;
 • Национална програма за по – пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст Модул”Подпомагане храненето на децата от подготвителните класове в училище и учениците от 1 – 4 клас”.;
 • Национална програма ”Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”.;
 • Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическата култура и спорт на учениците от НУ”Единство” град Плевен, по реда на ПМС №129/11.07.2000г.;
 • Национална програма”Оптимизация на училищната мрежа” за 2010г.Мярка”Изплащане на обезщетения на персонала”.;
 • Национална програма ”Диференцирано заплащане”Модул „Кариерно развитие на учителите”;
 • Проект „Спорт за децата в свободното време”, който осигурява съдействието за популяризирането  на Програмата на МФВС ”Спорт за децата в училище”.;
 • Проект BG 051P0001 – 3.1.03 - 0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”;
 • Проект „Строеж на спортни площадки и съоръжения”, обявени от Фондация „ Димитър Бербатов и Данон”;
 • Национална програма на Държавен фонд „Земеделие”, МОМН и Министерството на здравеопазването за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод”.;
 • Проект „Успех” от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора” – ОПРЧР.
За училището
Прием и обучение
Проекти
Програма