Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Прием 2023-2024г.

Списък на класираните ученици за прием в първи клас за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители,

Учениците се записват след представяне на Удостоверение за задължително предучилищно образование /оригинал/ от 05.06.2023 г.