Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Прием 2017-2018г

 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

 

 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 

  1. Брой паралелки– 2 / две /
  2. Брой ученици–48 /  четиридесет и осем /
  3. Начални учители:

             Мариция Козарска, Юлия Кълбова

           

       4. По учебен план за учениците се предвиждат три учебни часа седмично ИУЧ ( задължително-избираема подготовка ):

  • Български език и литература;
  • Математика;
  • Околен свят.           

                Като ФУЧ (  факултативни учебни часове ) Ви предлагаме за изборхореография – 1 час седмично.

              английски език – 1 час седмично

                 

       5. Подаване на документи за класиране: 

           Кандидатстването и класирането ще се извършва от община Плевен чрез електронна система за централизиран прием за всички училища от гр.Плевен.

 

       6. Необходими документи за записване:

                6.1. Заявление / по образец /;

                6.2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.