Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Прием 2016-2017г

І. Необходими документи за прием на ученици в І клас за 2016/2017 учебна година.

                 1. Заявление от родителя (по образец) - срок за подаване на заявленията 29.05.2016 год.

 

 

                 2. Документи за записване на децата в І клас

                      - копие от акта за раждане на детето;

                      - оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите     да декларират това обстоятелство!;

                      - заявление по образец за целодневно обучение;

                      - медицински документи от детското заведение, от което идва детето.

 

                 Срок за записване: 25.06.2016 год.

 

ІІ. Обявяване на списък с приетите ученици в І клас за 2016/2017 учебна година във фоайето на училището.

 

                  Срок: 30.06.2016 година

 

 

Избираеми предмети                                        Извънкласни дейности

 

Български език и литература                         СИП по английски език

Математика                                                     

Предприемачество

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС, ЗА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

 

  1. Близост до училището ( доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01.2016год. );
  2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;
  3. Деца на учители и служители от училището;
  4. Деца близнаци и деца сираци.

 

Определените критерии служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документите.