Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Покани за заседания (01.12.2019г. - 01.12.2022 г.)

Прикачени документи

Покана до родителите на учениците
Покана до Председателя и членовете на ОС -02.03.20г.
Покана до Председателя и членовете на ОС -04.03.20г.
Покана до Председателя и членовете на ОС -05.03.20г.
Покана до Председателя и членовете на ОС -01.09.20г.
Покана до Председателя и членовете на ОС -23.12.20г.
Покана до Председателя и членовете на ОС -05.02.21г.
Покана до Председателя и членовете на ОС -09.03.21г.
Покана до Председателя и членовете на ОС -01.04.21г.
Покана до Председателя и членовете на ОС -01.07.21г.
Покана до Председателя и членовете на ОС -08.09.21г.
Покана до Председателя и членовете на ОС -01.10.21г.
Покана до Председателя и членовете на ОС - 01.02.2022 г.
Покана до Председателя и членовете на ОС -09.03.22г.
Покана до Председателя и членовете на ОС - 15.04.22 г.
Покана до Председателя и членовете на ОС - 05.05.22 г.
Покана до Председателя и членовете на ОС - 01.07.2022г.
Покана до Председателя и членовете на ОС - 07.09.2022г.
Покана до Председателя и членовете на ОС - 03.10.2022г.