Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"

Проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”:

11.11.2019 г. -15.11.2019 г.

Учениците от IIIклас успешно завършиха своето обучение по Проекг “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, финансиран по Оперативна програма «Околна среда 2014-2020 г.»

Проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения" - Изображение 1Проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения" - Изображение 2Проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения" - Изображение 3Проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения" - Изображение 4Проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения" - Изображение 5