Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Европейска седмица за физическа активност и спорт

Начално училище "Единство" град Плевен, получи Сертификат за участие в Европейската седмица за физическа активност и спорт през 2014 година.

Европейска седмица за физическа активност и спорт - Изображение 1