Facebook

НУ Единство

Начално училище в град Плевен

Основно меню

 

 

  

 

 

       НУ „Единство” град Плевен е създадено през 1897г. През годините са реализирани редица дейности за подобряване на МТБ в училището. Днес разполагаме с богата материална база, която осигурява съвременно обучение по всички изучавани учебни предмети, обучение по информационни технологии, целодневни занимания и занимания по интереси.

 

       С цел модернизиране на образователната дейност учителите се включват в ефективни модули за квалификация.Училището участва в разработването и реализирането на проекти на училищно, регионално, национално и международно ниво.

 

       Богата и разнообразна е извънкласната и извънучилищната дейност. Учениците участват и печелят много награди от математически състезания, турнири, конкурси за литературно творчество и рисунка, изложби.

 

 

За училището
Прием и обучение
Проекти
Програма